Skip to main content

Mapa pokrytia

Mestá a obce s možnosťou pripojenia do siete internet

Optický internet FIBERX
Optický internet FIBER v obciach
5GHz Wi-Fi internet s prijímačom v obciach