Skip to main content

Hlásenie poruchy

Technická podpora - hlásenie poruchy

0905 44 66 22

0905 44 66 22

Účastník je povinný bezodkladne po zistení nahlásiť poruchu alebo nedostupnosť služieb Poskytovateľovi, na technickú podporu č. 0905 44 66 22 iba formou SMS v tvare: číslo zmluvy, meno, priezvisko, adresa, približný opis poruchy.