Skip to main content

IP a MAC adresa

IP a MAC adresa

IP adresa jedinečná adresa vášho počítača v lokálnej sieti ale aj v sieti internet.

MAC (Media Access Control - riadenie prístupu k médiu) adresa je identifikačné číslo sieťového adaptéra slúžiace na jednoznačnú identifikáciu sieťového rozhrania v lokálnych počítačových sieťach typu Ethernet, Token Ring a mnohých ďalších. MAC adresa je spravidla 48-bitové číslo, ktoré sa kvôli prehľadnosti uvádza ako 12-miestne hexadecimálne číslo. Každý sieťový adaptér (sieťová karta) má zaručenú jedinečnú MAC adresu.  

Vaša aktuálna IP adresa