Skip to main content

Iné poplatky

Iné poplatky - ceny s 20 % DPH (11.01.2023)

ADMINISTRATÍVNE ÚKONY

Poplatok jednorázový sankčného charakteru za Upomienku
3 €
Manipulačný poplatok za platbu v hotovosti, terminálom, za internetové služby na pobočke
2 €
Manuálne spracovanie nesprávne označenej úhrady
3 €
Zmluvná pokuta za nevrátenie všetkých zariadení v preberacom protokole, ktoré sú vlastníctvom poskytovateľa
100 € / každé jedno porušenie povinností
Poplatok jednorázový za znovupripojenie po odpojení
33 €
Poplatok za navýšenie mesačného programu
0 €
Zmena údajov Odberateľa na fyzickú alebo právnickú osobu
12 €
Zmena údajov Odberateľa
12 €
Vyhotovenie kópie dokladov
1 € / ks
Zriadenie verejnej IP adresy
12 €
Zriadenie kamerového systému
30 €
Verejná pevná IP adresa

12 € / mesiac

Servisný poplatok za prijímač / ONU
2,90 € / mesiac
Servisný poplatok za set top box
2,90 € / mesiac
Servisný poplatok za wifi router
1,90 € / mesiac
Servisný poplatok za jednu kameru
10 € / mesiac
Tlač, kopírovanie A4 /A5 čiernobielo jednostranne
0,20 €
Tlač, kopírovanie A4 /A5 farebne jednostranne - pokrytie 5% strany
0,35 €
Tlač, kopírovanie A4 /A5 farebne jednostranne - pokrytie viac ako 5% strany

1 €

Laminovanie A4
2 €
Laminovanie A5
1 €
Skenovanie dokumentu a zaslanie na mail jednostranne
0,20 €

SERVISNÉ ÚKONY

Poplatok jednorázový za neoprávnený výjazd s prácou u zákazníka do 30 min. / každá ďalšia aj začatá hodina práce podľa cenníka
25 €
Výjazd technika - paušálna náhrada za výjazd (cestovné)
25 €
Konfigurácia routera (wifi kódovanie, PPPoE) nie u nás zakúpeného
15 € /každá aj začatá hodina
Konfigurácia routera (wifi kódovanie, PPPoE) kúpeného v belasaNET
10 € /prvé nastavenie
Konfigurácia sieťového zariadenia - pripojenie PC, notebooku, tabletu, telefónu k routeru
20 € /každá aj začatá hodina
Konfigurácia routera a sieťového zariadenia, presmerovanie portov, vzdialený prístup
20 € /každá aj začatá hodina
Premiestnenie internetovej prípojky odberateľa / každá ďalšia aj začatá hodina práce podľa cenníka
29 € prvá hodina práce
Inštalačné a servisné práce u zákazníka
20 € / každá aj začatá hodina
Inštalačné a servisné práce u zákazníka s IČO
45,60 € / každá aj začatá hodina
Montáž lišty v byte, dome odberateľa
4 € / m
Krimpovanie koncovky
5 €
Telefonická podpora mimo technickej podpory
10 €
Ručné výkopové práce, pokládka chráničky - vrátane chráničky, v závislosti od typu pôdy (len pri prípojke internetu):
- pôda s obsahom skeletu menej ako 20% - slabo štrkovitá
5,60 € / m
- pôda s obsahom skeletu 20-50% - stredne štrkovitá, kamenitá
+ 10% príplatok
- pôda s obsahom skeletu viac ako 50% - silne štrkovitá, kamenitá, balvanitá
+ 100% príplatok