Skip to main content

Speedmeter

Pozn.: pre presnejšie meranie odporúčame:

  •  vypnúť antivírusový program, ktorý kontroluje sťahované dáta z internetu,
  •  dočasne deaktivovať firewall, či rôzne rozšírenia Vášho prehliadača, ktoré môžu ovplyvniť načítavanie stránok,
  •  dočasne deaktivovať všetky ostatné programy, ktoré môžu meranie ovplyvniť, najmä tie, ktoré aktívne využívajú prístup k internetu,
  •  mať povolený JavaScript,
  •  počas merania nevykonávať žiadne úkony, ktoré môžu ovplyvniť rýchlosť sťahovania (nahrávania) dát.

V opačnom prípade je vysoko pravdepodobné, že výsledok merania bude nesprávny, prípadne sa meranie nevykoná vôbec.

Všetky namerané hodnoty sú len informatívne!